Παροχη μεταφρασεων για επισημη χρηση

Οι μεταφράσεις μας είναι επικυρωμένες και γίνονται δεκτές σε Ελλάδα και εξωτερικό από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Οι μεταφράσεις επικυρώνονται από την υπεύθυνη του γραφείου με την ιδιότητα της πτυχιούχου μεταφράστριας αποφοίτου του Ιονίου πανεπιστημίου, με το δικαίωμα υπογραφής στην ελληνική και ξένη γλώσσα που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 169/ 2002 (ΦΕΚ 156/2002) και η υπ’ αριθμόν Φ. 82215/18196/04.10.04 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, το γραφείο συνεργάζεται με δικηγόρους για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται επικύρωση του αντιγράφου ή της μετάφρασης αποκλειστικά από δικηγόρο.
 
Οι μεταφράσεις παραδίδονται σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ενώ για την επεξεργασία τους το γραφείο μας υποστηρίζει κάθε μορφή αρχείου Word, Excel, Power Point, Adobe pdf, html.
 
Παραλαβή εγγράφων και αρχείων και αποστολή μεταφράσεων ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε ολόκληρη την Ελλάδα ή το εξωτερικό.