ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε:
 1. απλές και επίσημες μεταφράσεις παντός τύπου κειμένων σε άριστη ποιότητα και πολύ φιλικές τιμές
 2. επίσης αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και διόρθωση ήδη μεταφρασμένων κειμένων, δίνοντας έμφαση στον γραμματικοσυντακτικό έλεγχο, την ακρίβεια των νοημάτων του πρωτοτύπου, τη χρήση σωστής ορολογίας και την ομοιογένεια του μεταφράσματος. 
 3. σύνταξη κειμένων σε ξένη γλώσσα
 4. ξενόγλωσση επικοινωνία για κάθε είδους ανάγκη
 5. καθώς και δακτυλογράφηση ξενόγλωσσων κειμένων.
 
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε: 
Μεταφράσεις γενικού περιεχομένου (αλληλογραφία με ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού για συντάξεις, καθώς και κάθε είδους επιστολές) 
 
Μεταφράσεις πιο εξειδικευμένων κειμένων, όπως: 
 1. Τίτλοι σπουδών, Διπλώματα, Πιστοποιητικά, Ταυτότητες/Διαβατήρια
 2. Νομικά(συμφωνητικά, πρακτικά, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, νομοθεσίες) 
 3. Οικονομικά και Εμπορικά (ισολογισμοί, εφορία, χρηματιστήριο, τραπεζικά) 
 4. Τεχνικά (τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, μηχανολογία, πληροφορική) 
 5. Ιατρικά και φαρμακευτικά
 6. Επιστημονικά άρθρα, πτυχιακές εργασίες
 7. Μετάφραση ιστοσελίδων 
 8. Κείμενα τουριστικής προβολής